HUỲNH THỊ PHƯỢNG

Giới thiệu

Người vui vẻ, hoà đồng, chịu khó học hỏi và có niềm yêu thích chụp ảnh