Giới thiệu

Xinh xắn, vui vẻ, cần cù.
Có cố gắng mới có thành công, có cần cù mới có hiệu quả!.

Education

Học viện Hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy 2015

Học viện Hàng không Việt Nam

Có cố gắng mới có thành công, có cần cù mới có hiệu quả!.

Hình ảnh

Skills

Model Catwalk
100%
TVC
100%
Lookbook
100%