Giới thiệu

Xinh xắn, vui vẻ, cần cù.
Có cố gắng mới có thành công, có cần cù mới có hiệu quả!.

Học vấn

Học viện Hàng không Việt Nam - Vietnam Aviation Academy 2015

Học viện Hàng không Việt Nam

Có cố gắng mới có thành công, có cần cù mới có hiệu quả!.

Hình ảnh

Kỹ năng

Model Catwalk
100%
TVC
100%
Lookbook
100%