Giới thiệu

Trần Phương Thảo

1m60 50kg

84-68-93

Education

Tây Hồ 2015-2018

High School

Work & Experience

Vietjet Air 11/11/2019

Cabin crew

Hình ảnh

Skills

English
80%
Korean
60%