Điều khoản và chính sách

Chúng tôi là ai

MauAnh.Com là một website thư viện hình ảnh trực tuyến, chúng tôi chọn lọc và đăng tải hình ảnh với mục đích phi lợi nhuận. Chúng tôi đang cố găng phát triển website để giúp cho các nhiếp ảnh gia, người mẫu ảnh có thêm nguồn cảm hứng mới cho công việc của mình. Khi bạn truy cập Mauanh.com bạn cần phải tuân thủ các điều khoản của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng:

  • Bạn không được phép sử dụng hình ảnh trên website với mục đích thương mại hoá.
  • Những hình ảnh đều có đều khoản sở hữu riêng: tham khảo tại https://creativecommons.org

Tất cả bản quyền hình ảnh đều do chủ sở hữu tương ứng với mỗi hình ảnh. Bạn không thể sử dụng các hình ảnh trên Mauanh.com với mục đích thương mại hoá, ngoài ra nếu muốn sử dụng hình ảnh với mục đích thương mại, bạn có thể liên hệ với các Photographer tương ứng trong mỗi bộ ảnh.