Tìm kiếm việc làm phù hợp với bạn

Danh mục

Công việc nổi bật

Công việc mới đăng

Các vị trí có nhiều việc làm

Cách thức hoạt động

1

Đăng ký tài khoản

Đăng một công việc để cho chúng tôi biết về dự án của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hợp bạn với các người mẫu tự do của chúng tôi.
2

Tìm kiếm việc làm

Duyệt hồ sơ, đánh giá và đề xuất sau đó phỏng vấn các ứng cử viên phù hợp.
3

Tương tác trực tiếp

Sử dụng nền tảng Upwork để trò chuyện, chia sẻ tệp và cộng tác từ máy tính và thiết bị di động.